PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

„Nagradna igra Facebook HIFA 2020“


Član 1
Naziv i sjedište organizatora nagradne igre
Nagradna igra se priređuje u cilju promocije kompanije Hifa d.o.o. Tešanj. Nagradnu igru
priređuje i organizuje Hifa d.o.o. , Bukva 9, 74260 Tešanj, registrovana pod brojem:
4218015000007 (u nastavku: Organizator)


Član 2
Vrijeme i teritorij odvijanja nagradne igre
Nagradna igra počinje dana 3.1.2020. i traje do 31.12.2020. godine na području Federacije
Bosne i Hercegovine.


Član 3
Uslovi učešća u nagradnoj igri
Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe sa prebivalištem ili prijavljenim boravkom
u Bosni i Hercegovini.


Član 4
Opis nagradne igre
Svakog petka u sedmici na Facebook stranici Hifa d.o.o. Tešanj objavljuje se post sa
nagradnim pitanjem ili promocijom nekog proizvoda. Izvlačenje jednog ili više dobitnika je
svakog četvrtka naredne sedmice. Ukupna vrijednost sedmičnih nagrada je 60 KM. Trajanje
nagradne igre je 52 sedmice (3.1.2020.-31.12.2020.)
Tok nagradne igre:
Januar: 3.1.-9.1., 10.1.-16.1., 17.1.-23.1., 24.1.-30.1.
Februar: 31.1.-6.2.,7.2.-13.2., 14.2.-20.2., 21.2.-27.2.
Mart: 28.2.-5.3., 6.3.-12.3., 13.3.-19.3., 20.3.-26.3.
April: 27.3.-2.4., 3.4.-9.4., 10.4.-16.4., 17.4.-23.4., 24.4.-30.4.
Maj: 1.5.-7.5., 8.5.-14.5., 15.5.-21.5., 22.5.-28.5.

Juni: 29.5.-4.6., 5.6.-11.6., 12.6.-18.6., 19.6.-25.6.
Juli: 26.6.-2.7. 3.7.-9.7. 10.7.-16.7. 17.7.-23.7. 24.7.-30.7.
Avgust: 31.7.-6.8. 7.8.-13.8. 14.8.-20.8. 21.8.-27.8.
Septembar: 28.8.-3.9. 4.9.-10.9. 11.9.-17.9. 18.9.-24.9.
Oktobar: 25.9.-1.10. 2.10.-8.10. 9.10.-15.10. 16.10.-22.10. 23.10.-29.10.
Novembar: 30.10.-5.11. 6.11.-12.11. 13.11.-19.11. 20.11.-26.11.
Decembar: 27.11.-3.12. 4.12.-10.12. 11.12.-17.12. 18.12.-24.12. 25.12.-31.12.


Član 5
Svrha nagradne igre
Svrha nagradne igre je promocija kompanije Hifa d.o.o. Tešanj.


Član 6
Nagradni fond i vrijednost nagrada
Fond nagrada sastoji se od 52 kruga sedmičnih nagrada. Vrijednost sedmičnih nagrada je 60
KM sa uračunatim PDV-om. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.120,00 KM sa
uračunatim PDV-om.


Član 7
Objava pravila nagradne igre
Pravilnik Nagradne igre će biti objavljen na web stranici kompanije Hifa d.o.o: www.hifa.ba i
u dnevnim novinama.


Član 8

Način izbora dobitnika
Stručni žiri sačinjen od tri uposlenika kompanije HIFA d.o.o. izvući će najsretnije dobitnike
po principu slučajnog izbora (www.commentpicker.com ili neka slična stranica).

Član 9
Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada
Po završetku svakog kruga nagradne igre objaviti će se dobitnici nagrada na Facebook
stranici Hifa d.o.o. Tešanj. Dobitnici će biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada putem
Facebook poruka. Ukoliko se dobitnik u roku 5 dana od dana poslane obavijesti ne javi, bira
se drugi dobitnik. Nagradu nije moguće zamjeniti za gotovinu.


Član 10
Prava organizatora
Organizator ne preuzima odgovornost za:
– Bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova
nagradne igre od strane učesnika u nagradnoj igri ili trećih osoba
– Neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u nagradnom konkursu
– (ne) funkcioniranje internetske mreže Facebook i posljedice bez obzira na razloge
(ne) funkcioniranja
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku isključiti učesnike:
– Ako se učesnik koristi lažnim podacima ili lažnim Facebook profilima
Organizator se obavezuje da lične podatke neće dostavljati trećim osobama, osim ako to ne bi
bilo potrebno u svrhu provedbe nagradne igre.
Organizator zadržava pravo na promjenu pravila i uslova učešća u nagradnoj igri po
prethodnoj saglasnosti sa Federalnim ministarstvom finansija.


Član 11
Obaveze dobitnika
Učešćem u nagradnoj igri smatra se da Učesnik prihvata prava i obveze iz Pravilnika
nagradne igre.

Član 12
Mogućnost otkazivanja nagradnog konkursa
Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator
nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.


Član 13
Nadležnost suda
U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Općinski sud u Tešnju.


Član 14
Porezi
Potencijane poreske obveze ili doplate dohotka u skladu sa godišnjom prijavom poreza snose
dobitnici.
Broj rješenja: 05-15-1-1291/19-TB
Odobreno od Federalnog Ministarstva Finansija

Back to top