KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Nabavno-prodajni referent (m/ž)


Na osnovu ukazane potrebe društvo HIFA d.o.o. Tešanj raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos NABAVNO-PRODAJNI REFERENT – 1 izvršilac (Tešanj)

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 • VSS Ekonomski fakultet (diplomirani ekonomista po starom sistemu studiranja ili 240 ECTS  bodova po novom sistemu studiranja)
 • Poželjno radno iskustvo
 • Napredno znanje Microsoft office -a, prije svega Word -a i Excel -a;
 • Visok stepen organizovanosti, urednosti i pedantnosti.
 • Dobre komunikacijske vještine
 • Samostalnost u donošenju odluka, rješavanju problema i konflikata
 • Poznavanje Engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

 Opis posla obuhvata: 

 • Nabava robe (nabava robe u za maloprodajne objekte/Shop-ove, što uključuje prehrambene i ostale artikle)
 • Pronalaženje kupaca
 • Vrši planiranje nabave robe, izradu ponuda kupcima, ugovaranje poslovnih sastanaka, naručuje proizvode, vrši kontrolu nabavke i vodi evidenciju rezervi proizvoda na skladištu
 • Planiranje prodaje, operativno vođenje prodaje, komuniciranje sa kupcima i dobavljačima
 • Vrši prodaju robe na razne načine: putem direktne prodaje ili  putem neposredne prodaje (prodaja putem telefona, faxa i drugo)
 • Obilazak kupaca
 • Naplata potraživanja od kupaca
 • Svi ostali poslovi po nalogu nadređenog

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9, 74260 Tešanj lično ili putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS. Prednost će imati kandidati koji imaju radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama. Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa a najkasnije do 23.11.2017. godine.

Napomena: HIFA d.o.o. Tešanj nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu te zadržava diskreciono pravo u odabiru kandidata prilikom eventualnog zapošljavanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Lokacija:Tešanj

Broj pozicija:1

Datum objave:08.11.2017.

Trajanje oglasa:15 dana (ističe 23.11.2017.)

WWW.POSAO.BA

Back to top