Novosti i dešavanja

vijesti, akcije i pogodnosti za naše kupce...

KONKURS
za prijem u radni odnos
POMOĆNIK DIREKTORA

Na osnovu ukazane potrebe društvo HIFA d.o.o. Tešanj

r a s p i s u j e

KONKURS

za prijem u radni odnos POMOĆNIK DIREKTORA – 1 izvršilac (Tešanj)

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 1. VSS društvenog ili tehničkog smjera
 2. Minimalno 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci
 3. Napredno znanje Microsoft office -a
 4. Visok stepen organizovanosti, urednosti i pedantnosti.
 5. Dobre komunikacijske vještine
 6. Samostalnost u donošenju odluka, rješavanju problema i konflikata
 7. Poznavanje Engleskog jezika
 8. Vozačka dozvola B kategorije

Opis posla obuhvata: 

 • Obezbjeđivanje potrebnih informacija za blagovremeno donošenje poslovnih odluka;
 • Praćenje, kontrola i optimizacija svih troškova vezanih uz poslovanje
 • Sudjelovanje u pronalaženju rješenja za povećanje rentabilnosti poslovanja;
 • Akvizicija novih i postojećih klijenata
 • Analiza tržišta i aktivnosti konkurencije.
 • Priprema strukturiranih ponuda i sklapanje poslova.
 • Iniciranje unapređenja poslovnih procesa
 • Izvještavanje Uprave o ukupnom poslovanju

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na e-mail: emir.cizmic@hifa.ba ili na adresu: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9, 74260 Tešanj.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo na rukovodećim pozicijama.

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa a najkasnije do 26.07.2019 godine.

Napomena: HIFA d.o.o. Tešanj nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

HIFA d.o.o. Tešanj

Back to top