Konkurs za prijem u radni odnos – prodavač goriva

HIFA d.o.o. Tešanj

HIFA doo Tešanj raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

 

PRODAVAČ GORIVA

MJESTO RADA:

BENZINSKA PUMPA VISOKO,
Mulehodžića 57, 
VISOKO

KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI SLJEDEĆE USLOVE:

opći uslovi propisani Zakonom o radu FBiH

završena srednja škola

Konkurs ostaje otvoren do 25.10.2019.godine

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati:

  • na mail eldar.bedak@hifa.ba
  • ili lično dostaviti na BP HIFA d.o.o. Visoko, Mule Hodžića 57, Visoko

Datum: 08.10.2019.godine

Back to top