Novosti i dešavanja

vijesti, akcije i pogodnosti za naše kupce...

Konkurs za prijem u radni odnos

Referent za finansijsko-knjigovodstvene poslove

Na osnovu ukazane potrebe HIFA d.o.o. Tešanj raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Referent za finansijsko-knjigovodstvene poslove, 1 (jedan) izvršilac

 

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 • VSS – dipl.ekonomista
 • Dobro poznavanje rada na Microsoft office alatima
 • Preciznost, analitičnost i proaktivnost u radu

 

Opis poslova: 

 • Rad u računodstvu u skladu sa važećim zakonskim propisima i standardima
 • Obračun plaća zaposlenih
 • Sačinjavanje PDV prijava
 • Finansijsko knjiženje
 • Kontrola i knjiženje blagajne
 • Sravnjavanje kartica kupaca i dobavljača
 • Korespodencija sa poslovnim partnerima
 • Ostali poslovi po nalogu nadređenog

Prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

Konkurs ostaje otvoren do 01.08.2019. godine

Prijave slati na e-mail: emir.cizmic@hifa.ba, poštom ili predati lično na adresi: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9, 74260 Tešanj

Back to top