POZIV – zakup poslovnog prostora

Za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

U skladu sa ukazanom potrebom direktor društva HIFA d.o.o. Tešanj raspisuje sljedeći:

P O Z I V

Za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

 

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica/obrtnici da dostave svoje ponude za zakup poslovnog prostora/restorana koji se nalazi u sklopu benzinske pumpe HIFA d.o.o. Tešanj, podružnica Karuše na adresi: Karuše bb, Matuzići – Doboj Jug.

Poslovni prostor se sastoji iz ljetne bašte i zatvorenog prostora koji se nalazi na prvom spratu benzinske pumpe i imaju ukupnu površinu od 100 m2.

Prednost se daje pravnim i fizičkim licima čija je osnovna djelatnost ugostiteljstvo i koja imaju iskustvo u obavljanju ugstiteljske djelatnosti.

Sa ponuđačem koji dostavi prihvatljivu ponudu zaključit će se ugovor o zakupu. Također, po odabiru prihvatljive ponude, HIFA d.o.o. Tešanj pristupit će adaptaciji poslovnog prostora/restorana a koje podrazumijeva unutrašnje i vanjsko uređenje/adaptaciju.

Potencijalni ponuđači svoje ponude mogu slati na e-mail: emir@hifa.com.ba ili dostaviti lično i putem pošte na adresu: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9, 74260 Tešanj.

Rok za dostavu prijava: 15.01.2017.

U Tešnju, 22.12.2012. godine

Back to top