Spisak dobitnika 2. kola nagradne igre “Svakih 90 dana Vaša octavia”

SPISAK DOBITNIKA 2. KOLA NAGRADNE IGRE
“SVAKIH 90 DANA VAŠA OCTAVIA”


GLAVNA NAGRADA – ŠKODA OCTAVIA

RB IME PREZIME OPĆINA
1. MAIDA BRIGA SARAJEVO

 

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 500 KM

RB IME PREZIME OPĆINA
1. RAMO PREANOVIĆ TRAVNIK

 

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 400 KM

RB IME PREZIME OPĆINA
1. RIJANA HABIBOVIĆ ĐURĐEVIK

 

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 300 KM

RB IME PREZIME OPĆINA
1. IVAN ŠKORO SARAJEVO

 

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 200 KM

RB IME PREZIME OPĆINA
1. EDIN SELVIĆ TUZLA

 

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 100 KM

RB IME PREZIME OPĆINA
1. SEAD HASANOVIĆ TUZLA

 

GORIVO U VRIJEDNOSTI 30 KM

RB IME PREZIME OPĆINA
1 ADEM SPAHIĆ MAGLAJ
2 ADIL AHMETOVIĆ ŽIVINICE
3 ADIL LAPANDIĆ BANOVIĆI
4 ADIS FEJZIĆ FOJNICA
5 ADIS OMERČIĆ DOBOJ
6 ADIS DEDIĆ SREBRENIK
7 ADISA MEŠKIĆA MOSTAR
8 ADMIR DEMIROVIĆ TEŠANJ
9 ADMIR KRUŠKO TEŠANJ
10 ADMIR PLEĆAN OLOVO
11 ADMIR VRETO ILIDŽA
12 ADNA HUSKOVIĆ MOSTAR
13 ADNAN ALIĆ SREBRENIK
14 ADNAN FERHATOVIĆ VISOKO
15 ADNAN IBRAHIMOVIĆ SAPNA
16 ADNAN MUJAN HADŽIĆI
17 ADNAN ORUČEVIĆ MOSTAR
18 ADNAN BAJRAKTAREVIĆ NOVI GRAD
19 ADNELA TURČALO NOVI GRAD
20 ADNIN HASIĆ MOSTAR
21 ADVAN JAHIĆ SARAJEVO
22 AHMED MUJKIĆ ŽIVINICE
23 AHMED ŠARANOVIĆ TEŠANJ
24 AHMET ČOMOR SARAJEVO
25 AHMET OSMANČEVIĆ TUZLA
26 AIDA KUNTO SARAJEVO
27 AIDA TUCAKOVIĆ MOSTAR
28 AJNA ALISPAHIĆ OLOVO
29 ALDIN KOVAČEVIĆ JABLANICA

 

30 ALDIN ZAHIROVIĆ SREBRENIK
31 ALEKSANDAR BUKINAC BANOVIĆI
32 ALEN REDŽIĆ MOSTAR
33 ALENA DŽAKIĆ BANOVIĆI
34 ALI RUVIĆ VISOKO
35 ALMA DRLJEVIĆ MOSTAR
36 ALMA ŠATOR STOLAC
37 ALMEDIN KRNDŽIJA GORAŽDE
38 ALMIN MUSTAJBEGOVIĆ KISELJAK
39 ALMIR PINJIĆ OLOVO
40 AMAR KAHRIMANOVIĆ BANOVIĆI
41 AMAR ŠATARA NOVI GRAD
42 AMEL BRIGIĆ BANOVIĆI
43 AMER BALTIĆ SARAJEVO
44 AMINA ŠKOLJIĆ TEŠANJ
45 AMIR AJŠIĆ TUZLA
46 AMIR ALIHODŽIĆ VISOKO
47 AMIR BALTA VISOKO
48 AMIR GUTIĆ ŽIVINICE
49 AMIRA BEGOVIĆ ŽIVINICE
50 AMRA DALITOVIĆ TRAVNIK
51 AMRA ŠIŠIĆ TEŠANJ
52 AMRA VELIĆ SARAJEVO
53 ANITA BAN KISELJAK
54 ANITA KARAČIĆ MOSTAR
55 ARMIN HAJDAREVIĆ BUSOVAČA
56 ASMIR JAŠAREVIĆ ILIJAŠ
57 ASMIR OMERBEGOVIĆ SARAJEVO
58 AVDO AGIĆ KLADANJ
59 AZIZ MEHREMIĆ VISOKO

 

60 AZRA RAHIMIĆ MOSTAR
61 BAKIR SOKOLOVIĆ GRAČANICA
62 BEHIJA MUMIĆ ŽIVINICE
63 BELDINA KRAMER BANOVIĆI
64 BELMA BRIGIĆ BANOVIĆI
65 BELMAR JUPIĆ DOBOJ JUG
66 BENJAMIN HALILOVIĆ TEŠANJ
67 BUČAN SUDO NOVI GRAD
68 ĆAMIL JAHIĆ BRATUNAC
69 ĆAMIL MARIĆ MOSTAR
70 ĆAMILA MUJIĆ SARAJEVO
71 DALIBORKA PANIĆ GRAČANICA
72 DAMIR SIRBUBALO GORAŽDE
73 DEJAN RADELJIĆ GRAČANICA
74 DEMIR BEĆIROVIĆ SREBRENIK
75 DENIS ŠAHBEGOVIĆ TUZLA
76 DENIS TELALOVIĆ ŽIVINICE
77 DERVIŠ ĐONLAGIĆ TEŠANJ
78 DRAGAN SOKOLOVIĆ TUZLA
79 DRAGANA STOJIŠIĆ SARAJEVO
80 DRAGO ADŽAGA USORA
81 DUNJA LISIČIĆ TUZLA
82 DŽANIN GRAHO MOSTAR
83 DŽEMAL HOŠIĆ ILIDŽA
84 DŽEMAL ŠARIĆ ŽIVINICE
85 DŽEMAL ŠUTKOVIĆ NOVI GRAD
86 DŽEVAD KARAHMETOVIĆ BANOVIĆI
87 ĐENAR TERZIĆ ZENICA
88 EDIB MUJKIĆ DOBOJ
89 EDIN BEČIĆ GORAŽDE

 

90 EDIN DELIĆ TEŠANJ
91 EDIN DŽUMHUR MOSTAR
92 EDIN HODŽIĆ USTIKOLINA
93 EDIN HOŠO GORAŽDE
94 EDIN HUJIĆ HADŽIĆI
95 EDIN JAGODIĆ ŽIVINICE
96 EDIN ŠAROTIĆ TEŠANJ
97 EDIN HAJDAREVIĆ SARAJEVO
98 EDINA ČANČAR SARAJEVO
99 EDINA IBRIŠIMOVIĆ TRAVNIK
100 EDIS ADŽIĆ TEŠANJ
101 EDIS MILIĆ SARAJEVO
102 EDITA TANOVIĆ MOSTAR
103 ELDAR JAHIĆ HADŽIĆI
104 ELDAR KUJRAKOVIĆ GRADAČAC
105 ELDIN ČUBRO SARAJEVO
106 ELMEDIN BAJRIĆ GRAČANICA
107 ELMEDIN TUFEKČIĆ SARAJEVO
108 ELVEDIN IŠERIĆ OLOVO
109 ELVEDINA TARIĆ SARAJEVO
110 ELVIR KASUMOVIĆ TUZLA
111 ELVIRA VEHABOVIĆ GRAČANICA
112 EMIN RIDŽIĆ SARAJEVO
113 EMIN BAKIJA SARAJEVO
114 EMINA DŽAFEROVIĆ SARAJEVO
115 EMINA REDŽIĆ TEŠANJ
116 EMIR BRANKOVIĆ SARAJEVO
117 EMIR MUHOVIĆ GORAŽDE
118 ENES MUMINOVIĆ DOBOJ JUG
119 ENIS ŠARIĆ BANOVIĆI

 

120 ERMIN MEŠIĆ DOBOJ
121 ERNA PILAV TEŠANJ
122 ERNADA BEGUNIĆ TEŠANJ
123 ERZULIN AVDIĆ SREBRENIK
124 FADIL AGANSPAHIĆ SARAJEVO
125 FADIL FEJZIĆ TUZLA
126 FADIL JAHIĆ GORAŽDE
127 FAHRUDIN MEŠIĆ ŽIVINICE
128 FARIS HABIBOVIĆ KISELJAK
129 FARUK ŠETA SARAJEVO
130 FARUK TINJAK MOSTAR
131 FUAD AVDIĆ SREBRENIK
132 HAJRIJA DURAKOVIĆ VISOKO
133 HAJRUDIN KODŽAGA SARAJEVO
134 HALID KRNJIĆ N.TRAVNIK
135 HAMO KLARIĆ MOSTAR
136 HANIĆ SAKIB TEŠANJ
137 HARIS MEHINOVIĆ TEŠANJ
138 HARIZ ŠARIĆ ŽIVINICE
139 HARUN ALRAFEI NOVI GRAD
140 HIDA OMERAGIĆ SARAJEVO
141 HIDAJET ŠAHMANIJA KISELJAK
142 HUSEIN LEPIR TRAVNIK
143 IBRAHIM HASIĆ GRAČANICA
144 IBRO ŠESTO SARAJEVO
145 INDIRA DOBRNJIĆ GRAČANICA
146 INDIRA HUSKIĆ TEŠANJ
147 INES HUREMOVIĆ ILIDŽA
148 IRFAN ŽETICA MOSTAR
149 ISMET KURIĆ KLADANJ

 

150 ISMETA HASIĆ HADŽIĆI
151 IZET ADILOVIĆ SARAJEVO
152 IZET KAVAZOVIĆ TUZLA
153 IZET PAŠIĆ NOVI GRAD
154 IZUDIN ČABRIĆ DOBOJ
155 IZUDIN SEJDIĆ BANOVIĆI
156 JASMIN BEGUNIĆ SREBRENIK
157 JASMIN SKOPLJAK VISOKO
158 JASMIN ŠILJAK SREBRENIK
159 JASMIN ŠIŠIĆ ŽIVINICE
160 JASMINA BALIĆ TEŠANJ
161 JASMINA KANCIĆ SREBRENIK
162 JASMINA MUSLIĆ TUZLA
163 JELENKO NEŠKOVIĆ GRAČANICA
164 JUSUF HAMZABEGOVIĆ ŽIVINICE
165 KASIM PITA SARAJEVO
166 KASIM PROHO NOVI GRAD
167 KASIM SALETOVIĆ BANOVIĆI
168 KEMO KARAVDIĆ BANOVIĆI
169 KENAN KUMRO NOVI GRAD
170 LEJLA BAŠIĆ TEŠANJ
171 LEJLA TATAREVIĆ VITEZ
172 LJUBO AKRAP BUSOVAČA
173 MAHIRA KADRIĆ GORAŽDE
174 MARIJANA ABAZ TRAVNIK
175 MARKO ĆURAK TRAVNIK
176 MARTINA PEJAKOVIĆ TRAVNIK
177 MEHMED ZLOJO MOSTAR
178 MELISA ALIHODŽIĆ GORAŽDE
179 MELISA HATIBOVIĆ NOVI GRAD

 

180 MENSUR IKANOVIĆ BANOVIĆI
181 MERIMA KAMENJAKOVIĆ TUZLA
182 MERSUDIN HASKIĆ BANOVIĆI
183 MESUD BAŠIĆ SARAJEVO
184 MEVLUDIN DELIĆ BANOVIĆI
185 MEVLUDIN JOLDIĆ SREBRENIK
186 MIHRETA AVDIĆ GRAČANICA
187 MINELA HODŽIĆ SREBRENIK
188 MIRALEM KAHRIMANOVIĆ ŽIVINICE
189 MIRALEM PLEĆAN OLOVO
190 MIRALEM SLKIĆ ŽIVINICE
191 MIRHET MEHMEDIĆ HADŽIĆI
192 MIRNES BRIGIĆ BANOVIĆI
193 MIRNES NUKIĆ ŽIVINICE
194 MIRNES SALČIN NOVI GRAD
195 MIRSAD KULIĆ NOVI GRAD
196 MIRSAD RAHMAN ILIDŽA
197 MIRSAD SALIBAŠIĆ OLOVO
198 MIRSAD ČIČKUŠIĆ ŽIVINICE
199 MIRZA SMAJOVIĆ ILIDŽA
200 MIRZA ŠARIĆ HADŽIĆI
201 MIRZET AGANOVIĆ SARAJEVO
202 MUAMER MUJČIĆ SARAJEVO
203 MUBINA SMAJLOVIĆ VISOKO
204 MUHAMED AHMEDBEGOVIĆ GRAČANICA
205 MUHAMED HODŽIĆ ŽIVINICE
206 MUHAMED IKOVIĆ TRAVNIK
207 MUHAMED MRŠO GORAŽDE
208 MUHAMED MUJKANOVIĆ SREBRENIK
209 MUHAREM HADŽIALIĆ NOVI GRAD

 

210 MUJO PLJEVLJAK NOVI GRAD
211 MURIS MUDROV TEŠANJ
212 MUSTAFA HADŽIAHMETOVIĆ VISOKO
213 MUSTAFA HADŽIĆ GRAČANICA
214 NAFIJA LUŠIJA VISOKO
215 NATAŠA MALINOVIĆ DOBOJ
216 NEDIM BAJGURIĆ MOSTAR
217 NEDIM MAMELEDŽIJA TRAVNIK
218 NEDIM SELIMOVIĆ HADŽIĆI
219 NEDŽIB MUJKIĆ GRAČANICA
220 NEĐAD AVDIĆ NOVI GRAD
221 NERMIN HADŽIĆ SARAJEVO
222 NERMIN PARADŽIK GORAŽDE
223 NERMINA TOPALOVIĆ VISOKO
224 NERMINA TOPALOVIĆ HADŽIĆI
225 NEVZET BUZA ŽIVINICE
226 NEZIR LUPČEVIĆ TRAVNIK
227 NIHAD SELIMOVIĆ SARAJEVO
228 NIKOLA MARTIĆ TRAVNIK
229 NUSMIR BIJELIĆ OLOVO
230 OMER HUSKIĆ TEŠANJ
231 OSMAN IBRAHIMOVIĆ GRAČANICA
232 PREDRAG BREZOVAC NOVI GRAD
233 RABINA ADEMOVIĆ SARAJEVO
234 RAHMAN PIRIĆ BANOVIĆI
235 REFIJA BIČO ILIDŽA
236 REMZO MEMIĆ MOSTAR
237 REVDA SARIĆ SARAJEVO
238 RIJAD KARAVDIĆ VISOKO
239 RUŽDIJA ŠEHERKIĆ SREBRENIK

 

240 SABINA BEKTIĆ TUZLA
241 SABINA ŠATARA SARAJEVO
242 SABIT MEHANOVIĆ GRAČANICA
243 SAFET ABAZ GORAŽDE
244 SAFET BAVČIĆ ILIDŽA
245 SAFET HODŽIĆ SARAJEVO
246 SAKIB BEGANOVIĆ MOSTAR
247 SALIH DŽIHAMOVIĆ ŽIVINICE
248 SALIM HALILOVIĆ KLADANJ
249 SALKAN TRBALIĆ KLADANJ
250 SALKO KODIĆ ŽIVINICE
251 SAMID DŽINIĆ ŽIVINICE
252 SAMID HADŽIKADUNIĆ DOBOJ
253 SAMIR HOGIĆ SREBRENIK
254 SAMIR IMAMOVIĆ BANOVIĆI
255 SAMIR RAMIĆ ŽIVINICE
256 SAMIR RAMIĆ NOVI GRAD
257 SAMIR SERDAREVIĆ MOSTAR
258 SAMKA MEHANOVIĆ OLOVO
259 SANEL MEHMEDOVIĆ SREBRENIK
260 SANEL NUMANOVIĆ ŽIVINICE
261 SANELA ADŽOVIĆ SARAJEVO
262 SEAD OSMANOVIĆ ŽIVINICE
263 SEAD MODRIĆ BANOVIĆI
264 SEDIN DEMIĆ MOSTAR
265 SEDIN MUJIĆ DOBOJ ISTOK
266 SEJAD TOKMIĆ USORA
267 SEJO AČKAR MOSTAR
268 SELIM GLUŠAC SARAJEVO
269 SELMA MUJKANOVIĆ TEŠANJ

 

270 SELMA VEJZOVIĆ SARAJEVO
271 SELVER ADŽEM GORAŽDE
272 SEMIR MEKIĆ ILIDŽA
273 SENAD AGANOVIĆ ILIDŽA
274 SENAD AHMETAGIĆ TUZLA
275 SENAD HODŽIĆ BANOVIĆI
276 SENAD RAŠČIĆ GORAŽDE
277 SENAD SAŽIĆ TRAVNIK
278 SENAD VAREŠEVIĆ BANOVIĆI
279 SENAD HAJDAR SARAJEVO
280 SENADA ALIJAGIĆ SARAJEVO
281 SENADA TELETOVIĆ SARAJEVO
282 SENEDIN SEFER TRAVNIK
283 SLAĐAN VUKOSAV NEVESINJE
284 SLOBODAN ČURČIN MOSTAR
285 SMAIL TOKMIĆ USORA
286 SUAD ALIĆ SREBRENIK
287 SUAD IŠERIĆ SARAJEVO
288 SULEJMAN HASIĆ GRAČANICA
289 SULJO SKULIĆ DOBOJ
290 SUVAD MERDAN BUSOVAČA
291 ŠABAN GROŠO KISELJAK
292 ŠABAN JUSIĆ ILIDŽA
293 ŠEFIK IMAMOVIĆ ILIDŽA
294 ŠEJLA GUŠIĆ MOSTAR
295 ŠEMSO HALVEDŽIĆ TEŠANJ
296 ŠERIF BRKAN MOSTAR
297 TAIB OSMANBEGOVIĆ ŽIVINICE
298 TAJIB KAMARIĆ GRAČANICA
299 TARIK BIOGRADLIJA BUSOVAČA

 

300 VEDAD ŠKALJIĆ NOVI GRAD
301 VEHAB GRCIĆ MOSTAR
302 VILDANA MUHAREMOVIĆ TEŠANJ
303 VLADO GAVRAN USORA
304 VLADO LACO BUSOVAČA
305 ZAIM PIRIĆ BANOVIĆI
306 ZEJAD SALDUM TRAVNIK
307 ZENAIDA MEHMEDBEGOVIĆ-
JAREBICA
NOVI GRAD
308 ZENID AJNADŽIĆ SARAJEVO
309 ZERINA KAHRIMANOVIĆ TEŠANJ
310 ZIJAD SPREČO DOBOJ JUG
311 ZIKRET MAHMUTOVIĆ BREZA
312 ZLATAN JANKOVIĆ DOBOJ
313 ZLATAN MEHREMIĆ HADŽIĆI
314 ZUHDIJA AGANOVIĆ TUZLA
315 ŽELJKO ŠAIN SARAJEVO
Back to top