Spisak dobitnika 3. kola nagradne igre “Svakih 90 dana Vaša octavia”

SPISAK DOBITNIKA 3. KOLA NAGRADNE IGRE
“SVAKIH 90 DANA VAŠA OCTAVIA”

GLAVNA NAGRADA

ŠKODA OCTAVIA

IME PREZIME OPĆINA
ZAIM ŽUNIĆ GORAŽDE

 

 

POSEBNA NAGRADA

GORIVO U VRIJEDNOSTI 500 KM

IME PREZIME OPĆINA
MIRALEM JUSIĆ SARAJEVO

POSEBNA NAGRADA

GORIVO U VRIJEDNOSTI 400 KM

IME PREZIME OPĆINA
ALDIN ZEHIĆ MOSTAR

POSEBNA NAGRADA

GORIVO U VRIJEDNOSTI 300 KM

IME PREZIME OPĆINA
HARUN RATKUŠIĆ STOLAC

POSEBNA NAGRADA

GORIVO U VRIJEDNOSTI 200 KM

IME PREZIME OPĆINA
EMIR SPAHIĆ MOSTAR

POSEBNA NAGRADA

GORIVO U VRIJEDNOSTI 100 KM

IME PREZIME OPĆINA
IZET MEMIĆ TRAVNIK

GORIVO U VRIJEDNOSTI 30 KM

RB. IME PREZIME OPĆINA
1 EDIS ADŽIĆ TEŠANJ
2 SANIN AGOVIĆ GORAŽDE
3 NEŽA AGOVIĆ NOVI GRAD
4 ENISA AHMETOVIĆ VISOKO
5 ALMIR AJDINOVIĆ SARAJEVO
6 AMEL ALIĆ BANOVIĆI
7 NAMIK ALIHODŽIĆ SREBRENIK
8 ALIJA ALISPAHIĆ TEŠANJ
9 EDIS ALISPAHIĆ OLOVO
10 EDIN ALJEVIĆ ILIDŽA
11 SANELA ALJOVIĆ MOSTAR
12 ZORAN ANDRUŠČAK TRAVNIK
13 AMELA ARNAUTOVIĆ TUZLA
14 ADNANA AZAGIĆ-SALIHOVIĆ NOVI GRAD
15 SALKO BALJIĆ STOLAC
16 ANITA BAN KISELJAK
17 NIJAZ BANDIĆ HADŽIĆI
18 ADEL BAŠIĆ MAGLAJ
19 FUAD BEČIROVIĆ SREBRENIK
20 ADNAN BEČIROVIĆ HADŽIĆI
21 MIRZA BEĆAREVIĆ BANOVIĆI
22 JASMINA BEDAK TEŠANJ
23 SABINA BEGIĆ TUZLA
24 MIRSADA BEGUNIĆ SREBRENIK
25 EMIR BEŠIĆ SREBRENIK
26 SEMIR BEŠO MOSTAR
27 ELVIR BIBERKIĆ GRADAČAC
28 DŽEVAD BIČO SARAJEVO
29 REMZA BIČO ILIDŽA
30 IRFAN BJEDIĆ OLOVO
31 ZULFO BJELEVAC MOSTAR
32 BERMIN BOJČIĆ SARAJEVO
33 JOVO BOJIĆ SARAJEVO
34 AZER BOŠKAILO MOSTAR
35 FARIS BOTULJA ILIDŽA
36 ELMIR BRČANINOVIĆ ŽIVINICE
37 SAMIR BRKA TEŠANJ
38 NERMINA BRKIĆ TUZLA
39 NEDŽAD BRKIĆ GRAČANICA
40 MERISA BUHIĆ MOSTAR
41 BOJAN CJETKOVIĆ ILIDŽA
42 ŠEVALA ČAJIĆ DOBOJ
43 ELVIR ČAVRK GORAŽDE
44 EDIN ČERGIĆ BANOVIĆI
45 ELVIR ČOLAKOVIĆ MOSTAR
46 ALMIR ČOLIĆ BANOVIĆI
47 MIRZA ČOLIĆ GRADAČAC
48 SAMIR ČOPRA NOVO SARAJEVO
49 NEDŽAD ČORIĆ MOSTAR
50 SENIDA ČUBRO SARAJEVO
51 FARUK ČURTOVIĆ VISOKO
52 DŽEVAD ĆESIR STARI GRAD
53 PAŠA DAHALIĆ TUZLA
54 AMELA DEDIĆ MOSTAR
55 MIRZA DELAGIĆ BANOVIĆI
56 EDIN DELIĆ SARAJEVO
57 MERIMA DELIĆ ILIDŽA
58 MENSURA DELIĆ TRAVNIK
59 SUVAD DELJO GORAŽDE
60 ZUHDIJA DORIĆ ŽIVINICE
61 MLADEN DOŠLIĆ STANARI
62 ARMINA DRAGOLOVČANIN NOVI GRAD
63 MILJAN DRAKULA GORAŽDE
64 NEJRA DRINIĆ BUSOVAČA
65 ZEKIR DUBIČIĆ TUZLA
66 AZRA DURAKOVIĆ VISOKO
67 JASNA DURAKOVIĆ SARAJEVO
68 ELMA DURIĆ HADŽIĆI
69 SAKIB DŽAFEROVIĆ DOBOJ JUG
70 EDIM DŽIHANIĆ NOVI GRAD
71 RIJAD DŽIHO MOSTAR
72 ALDIN DŽINIĆ VAREŠ
73 MURIS ĐULIĆ TEŠANJ
74 HAZIM ĐULIĆ GRAČANICA
75 MUSTAFA ĐULMEZ MOSTAR
76 SENIDA ĐULOVIĆ TUZLA
77 MERSUDIN EJUBOVIĆ BANOVIĆI
78 NIRMA EMINAGIĆ TEŠANJ
79 JASNA EMINOVIĆ TRAVNIK
80 NERMIN FAKIĆ ILIDŽA
81 SAMIR FATIĆ HADŽIĆI
82 DŽENAN FAZLAGIĆ ILIDŽA
83 SENAD FAZLIĆ MOSTAR
84 MIRZA FEJZIĆ TUZLA
85 NEZIR FIŠO HADŽIĆI
86 ALDIN FOČAKOVIĆ ŽIVINICE
87 ELVIR GABRIĆ TUZLA
88 MELIHA GADARA MOSTAR
89 SNEŽANA GALEŠIĆ TUZLA
90 NURIJA GALIJAŠEVIĆ TEŠANJ
91 EMIR GLAVAŠ SARAJEVO
92 ALMIR GOLETIĆ ĐURĐEVIK
93 LAMIJA GORO SARAJEVO
94 DENIS GRGIĆ SREBRENIK
95 NERMIN GURDA OLOVO
96 TAHIR GURIĆ SARAJEVO
97 SENIDA HABIBOVIĆ ĐURĐEVIK
98 AMELA HADŽIABDIĆ SARAJEVO
99 VEZIR HADŽIĆ ILIDŽA
100 ELFIN HAJDAROVIĆ MOSTAR
101 NIJAZ HALIDOVIĆ GRAČANICA
102 NIJAZ HALIDOVIĆ GRAČANICA
103 MUHAREM HALILĆEVIĆ ŽIVINICE
104 ENES HALILOVIĆ TEŠANJ
105 RAIF HALILOVIĆ ŽIVINICE
RB. IME PREZIME OPĆINA
106 SANID HALILOVIĆ ILIDŽA
107 ŠEMSO HALVEDŽIĆ TEŠANJ
108 ABDULAH HAMZIĆ NOVO SARAJEVO
109 MUSTAFA HASANBAŠIĆ TEŠANJ
110 EJUB HASANOVIĆ NOVI GRAD
111 MIRSAD HASIĆ HADŽIĆI
112 ALEN HODO GORAŽDE
113 EDIN HODŽIĆ SREBRENIK
114 NERMIN HODŽIĆ TUZLA
115 ŽAKLINA HODŽIĆ TRAVNIK
116 ALMIR HODŽIĆ ŽIVINICE
117 FEHIM HONDŽIĆ SARAJEVO
118 FAHIR HOZIĆ DOBOJ JUG
119 SANELA HRNJIĆ TUZLA
120 FATMA HRUSTANOVIĆ TEŠANJ
121 SENAD HUKIĆ TUZLA
122 ŠEMSUDIN HUREM VITEZ
123 VAHID HUSANOVIĆ TEŠANJ
124 MIRZA HUSARIĆ SREBRENIK
125 MEVLUDIN HUSIĆ GRAČANICA
126 MERIMA IBRIĆ SREBRENIK
127 AMEL IBRIŠEVIĆ TUZLA
128 MEHAMED IMAMOVIĆ TEŠANJ
129 ADMIR IMAMOVIĆ KLADANJ
130 NUSRETA IMAMOVIĆ ŽIVINICE
131 SAMIR JAMAKOVIĆ BANOVIĆI
132 MEVLIDA JAMAKOVIĆ OLOVO
133 FAHRUDIN JAPAUR KISELJAK
134 ASMIR JAŠAREVIĆ ŽIVINICE
135 ELVIRA JAZAVČEVIĆ TUZLA
136 ANITA JELAČ SARAJEVO
137 MAHMUT JOGUNČIĆ TUZLA
138 SIMEON JOŠIĆ DOBOJ
139 AMAR JUSUFOVIĆ ŽIVINICE
140 ELBIN KADIĆ VISOKO
141 SAMIR KADRIĆ SARAJEVO
142 ALMIR KADUŠIĆ TEŠANJ
143 SELMA KAHRIMANOVIĆ ŽIVINICE
144 AMER KAHVEDŽIĆ VISOKO
145 EMIR KAJMOVIĆ LUKAVAC
146 MEDINA KALABZ MAGLAJ
147 MUHAMED KALESIĆ ŽIVINICE
148 HARIS KALKAN ILIDŽA
149 RAMIZ KANLIĆ GORAŽDE
150 ZIJAD KAPETANOVIĆ GRAČANICA
151 IBRO KARAHASANOVIĆ NOVI GRAD
152 AHMET KARAHMET TEŠANJ
153 SEDIN KARAHODŽA GORAŽDE
154 AMIR KARAHODŽIĆ TRAVNIK
155 FAHRA KARAULA HADŽIĆI
156 DENIS KASUMOVIĆ BANOVIĆI
157 SELVIR KEČO ILIDŽA
158 ZAHIDA KEŠETOVIĆ SREBRENIK
159 BERSIM KIKANOVIĆ TUZLA
160 NIHAD KLAPIĆ GRADAČAC
161 SALEM KLINAC ILIDŽA
162 MEDIHA KLJAJIĆ OLOVO
163 RENATO KNEZEVIĆ ILIDŽA
164 SVJETLANA KOLAR N.TRAVNIK
165 ANTO KONŠIĆ USORA
166 SUVAD KORDA GORAŽDE
167 SELMA KOROMAN ILIDŽA
168 JELENA KOVAČEVIĆ SARAJEVO
169 ELVIR KOVAČEVIĆ TUZLA
170 MATO KREŠIĆ ŽIVINICE
171 SAFET KRLIČEVIĆ DOBOJ JUG
172 RANKO KRNETA CENTAR
173 EMINA KRPIĆ MAGLAJ
174 NEMIN KUDMOVIĆ BANOVIĆI
175 RUŽDIJA KUKULJAC ILIDŽA
176 SANIN KULIĆ GORAŽDE
177 MIRELA KULOVIĆ GORAŽDE
178 MERISA KURTANOVIĆ SARAJEVO
179 MIRELA LAPANDIĆ BANOVIĆI
180 IRFAN LIHOVAC HADŽIĆI
181 ILHAN LINDOV ILIDŽA
182 AIDA LUKOVAC ILIDŽA
183 HARIS LJUBOVIĆ SARAJEVO
184 AIDA M.VIŠNJIĆ HADŽIĆI
185 ISMAIL MAČKOVIĆ MAGLAJ
186 MIRZA MAHMIĆ MAGLAJ
187 MEHO MAHMUTOVIĆ TEŠANJ
188 JASNA MAKSUMOVIĆ ILIDŽA
189 MIROSLAV MATOŠEVIĆ TRAVNIK
190 SABIT (R) MEHANOVIĆ GRAČANICA
191 ZULFO MEHIĆ SARAJEVO
192 ELDAR MEHIĆ LUKAVAC
193 EMIJAD MEHIĆ BUSOVAČA
194 ALEN MEHINAGIĆ MAGLAJ
195 AZIZ MEHREMOVIĆ VISOKO
196 SEMIR MEKIĆ ILIDŽA
197 ENIS MEMIĆ VITEZ
198 ELMIR MEŠANOVIĆ GRADAČAC
199 MIRSADA MEŠANOVIĆ GRADAČAC
200 ERMIN MEŠIĆ DOBOJ JUG
201 DINEL MEŠIĆ ŽIVINICE
202 DRAGAN MILEŠIĆ BUSOVAČA
203 MEHMED MRAHOROVIĆ BANOVIĆI
204 DINO MRKOVIĆ BIHAĆ
205 MUFID MUFTIĆ OLOVO
206 SENAD MUJANOVIĆ MAGLAJ
207 ELSAN MUJEZINOVIĆ OLOVO
208 EDMIRA MUJIĆ SREBRENIK
209 ELDIN MUJKANOVIĆ GRADAČAC
210 ELMEDIN MUJKIĆ SARAJEVO
RB. IME PREZIME OPĆINA
211 MAID MUJKIĆ TUZLA
212 ESAD MULAOMEROVIĆ GRADAČAC
213 ZELMIR MUMINOVIĆ DOBOJ JUG
214 AKIF MUMINOVIĆ OLOVO
215 ADNAN MURATOVIĆ VISOKO
216 BAJRO MUSIĆ ŽIVINICE
217 NIHAD MUSLIJA TEŠANJ
218 ADAM MUSLIMOVIĆ TRAVNIK
219 AMRA MUSTAFIĆ STOLAC
220 LJUBIŠA NEŠIĆ DOBOJ
221 ELVIR NIKŠIĆ SARAJEVO
222 EMINA NUKIĆ VISOKO
223 ISMET NUKIĆ ŽIVINICE
224 SAMIR OKIĆ SREBRENIK
225 ARMIN OMAZIĆ ŽIVINICE
226 ERMANA OMEROVIĆ MOSTAR
227 BEHRUDIN OMEROVIĆ GRADAČAC
228 HIMZO OPUTIĆ NOVI GRAD
229 MOAMER OŠTRAKOVIĆ LUKAVAC
230 LEILA P.ARNAUTOVIĆ TRAVNIK
231 ALMEDINA PAJEVIĆ MOSTAR
232 EMINA PALIĆ TURBE
233 HARIZ PARIĆ ŽIVINICE
234 ADI PAŠIĆ SARAJEVO
235 LEJLA PAŠIĆ MOSTAR
236 ADALETA PEKUŠIĆ MOSTAR
237 NIHAD PEZO ILIDŽA
238 MIRSAD PINTUL MOSTAR
239 ZAIM PIRIĆ HADŽIĆI
240 MUHIDIN PLAKALO SARAJEVO
241 EDIN PLEH GORAŽDE
242 ZILHAD POZDER MOSTAR
243 MAHIR PRIOLJEVČIĆ MAGLAJ
244 ILMA PURIĆ TRAVNIK
245 FADIL RAHIĆ STARI GRAD
246 ADISA RAHIMIĆ MOSTAR
247 IRMA RAMIĆ TUZLA
248 EMINA RAMIĆ TEŠANJ
249 NERMIN RAMIĆ DOBOJ JUG
250 DENIS RAŠIDOVIĆ GORAŽDE
251 ALIJA RIZVANBEGOVIĆ STOLAC
252 SUAD ROŽAJAC SARAJEVO
253 ADNAN RUVIĆ VISOKO
254 TARIK SABLJA SARAJEVO
255 SANELA SAKIĆ TUZLA
256 ALMIR SALČIN STARI GRAD
257 ANEL SALČINOVIĆ BANOVIĆI
258 ŠEFIK SALETOVIĆ BANOVIĆI
259 SANEL SALIHOVIĆ ŽIVINICE
260 SEMIR SALKIĆ GRADAČAC
261 ŠEFIK SARAJLIĆ ŽIVINICE
262 IBRAHIM SARAVLIĆ KLADANJ
263 SLAĐANA SAVIĆ GORAŽDE
264 NEJLA SEJDINOVIĆ GRAČANICA
265 SELMIR SELIĆ ŽIVINICE
266 ZAHID SELIMBEGOVIĆ SARAJEVO
267 MINEL SELIMOVIĆ OLOVO
268 HAMDO SIRBUBALO GORAŽDE
269 MURVET SIRĆO VISOKO
270 BILJANA SISTIĆ BANOVIĆI
271 HAMZA SKEJIĆ MAGLAJ
272 ARIF SKULA DOBOJ JUG
273 ZEKIJA SKULA DOBOJ JUG
274 SULJO SKULIĆ DOBOJ
275 ALMIR SOFTIĆ SREBRENIK
276 REMZO SOFTIĆ BANOVIĆI
277 NIJAZ SPAHIĆ HADŽIĆI
278 MIRZETA SUBAŠIĆ TEŠANJ
279 AMRA SUDIĆ SARAJEVO
280 RAMIZ SULJAKOVIĆ SREBRENIK
281 EDIS SULJKANOVIĆ MOSTAR
282 DINO SVRAKA SARAJEVO
283 BERMIN SVRAKA ILIDŽA
284 HUSEJN SVRAKIĆ ŽIVINICE
285 MURISA ŠABANOVIĆ NOVI GRAD
286 HANIFA ŠAHBAZOVIĆ HADŽIĆI
287 HASAN ŠARIĆ BANOVIĆI
288 MIRZA ŠARIĆ HADŽIĆI
289 AZIZ ŠEHIĆ OLOVO
290 SLVER ŠEHIĆ OLOVO
291 DŽENITA ŠKILJO DOBOJ JUG
292 DARIO ŠTRBAC TRAVNIK
293 FIKRET ŠURKOVIĆ SARAJEVO
294 ABDULAH TANTULA MAGLAJ
295 ORHAN TIKVEŠA STOLAC
296 EMRAH TOKIĆ GRADAČAC
297 FEMI TOPALI MOSTAR
298 ARNELA TREŠNJO ILIDŽA
299 EDIS TREŠNJO HADŽIĆI
300 MERIMA TRUMIĆ ŽIVINICE
301 AMINA TUNJEVIĆ FOJNICA
302 NAZIF TURSUNOVIĆ ŽIVINICE
303 VEDRAN VALIĆ MAGLAJ
304 SENAD VAREŠEVIĆ BANOVIĆI
305 STJEPAN VAREŠKIĆ SARAJEVO
306 NERMINA VEHABOVIĆ TEŠANJ
307 ANEL VEJZOVIĆ ILIDŽA
308 NIHADA VIŠO KISELJAK
309 NIJAZ VRBIĆ HADŽIĆI
310 HAMZA ZAHIROVIĆ TEŠANJ
311 ANEL ZAIMOVIĆ TEŠANJ
312 SEAD ZEKIĆ MOSTAR
313 OSMAN ZILKIĆ TEŠANJ
314 MIRSAD ZUKAN TRAVNIK
315 SENAD ŽIGO SARAJEVO
Back to top