Spisak dobitnika 4. kola nagradne igre “Svakih 90 dana Vaša octavia”

SPISAK DOBITNIKA 4. KOLA NAGRADNE IGRE
“SVAKIH 90 DANA VAŠA OCTAVIA”

GLAVNA NAGRADA – ŠKODA OCTAVIA
IME PREZIME OPĆINA
NERMIN KAPIDŽIJA SARAJEVO
POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 500 KM
IME PREZIME OPĆINA
JUSUF ZAGRLJAČA GORAŽDE
POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 400 KM
IME PREZIME OPĆINA
IVAN LOVRIĆ MOSTAR

 

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 300 KM
IME PREZIME OPĆINA
AZIZ MEHREMIĆ VISOKO
POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 200 KM
IME PREZIME OPĆINA
MIDHAT ALIČIĆ MAGLAJ


POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 100 KM
IME PREZIME OPĆINA
AMIRA HRVIĆ TEŠANJ
GORIVO U VRIJEDNOSTI 30 KM
RB. IME PREZIME OPĆINA
1 SADIJA ABAZOVIĆ OLOVO
2 EDIS ADŽIĆ TEŠANJ
3 ZLATAN ADŽOVIĆ SARAJEVO
4 ŠEMSO AGANSPAHIĆ GORAŽDE
5 DAMIR AHIĆ VISOKO
6 ĆAZIM AJANOVIĆ GORAŽDE
7 AMIRA AJDASLIĆ TUZLA
8 SELVER ALAĐUZ SARAJEVO
9 LEJLA ALAGIĆ ŽIVINICE
10 MUJO ALAGIĆ TEŠANJ
11 DŽULAFERA ALAJMOVIĆ MAOČA
12 SALIH ALATOVIĆ NOVI GRAD
13 HARUN ALETIĆ BUSOVAČA
14 MUHAREM ALIBALIĆ TEŠANJ
15 ALDIN ALIĆ MOSTAR
16 NIHAD ALIĆ KONJIC
17 ZAIM ALIĆ SARAJEVO
18 BAJRO ALISPAHIĆ OLOVO
19 IGOR ANDRIĆ ILIDŽA
20 JASNA ARAPOVIĆ-VILA NOVI GRAD
21 ENES ARIFHODŽIĆ NOVI GRAD
22 ALMIR AVDIĆ TUZLA
23 EMSUD AVDIĆ ILIDŽA
24 IVANKA BABIĆ TRAVNIK
25 SENADA BAJIĆ NOVI GRAD
26 ARMIN BAJRICA GORAŽDE
27 AZRA BAJRIĆ ŽIVINICE
28 HARUN BAJRIĆ MAGLAJ
29 OSMO BAJRIĆ TRAVNIK
30 HARIS BALAVAC MOSTAR
31 AZRA BAŠIĆ MOSTAR
32 RIJAD BAŠIĆ MOSTAR
33 ŠEMSO BAŠIĆ ŽIVINICE
34 VILDANA BATALEVIĆ D.ISTOK
35 IBRAHIM BEČIĆ ŽEPČE
36 MIRSAD BEČIĆ TUZLA
37 HARUN BEĆIROVIĆ BANOVIĆI
38 MUSTAFA BEĆIROVIĆ GRAČANICA
39 BINESA BEDAK TEŠANJ
40 SAMIR BEGIĆ HADŽIĆI
41 ESAD BEGOVIĆ BUGOJNO
42 AMIR BERISALIĆ OLOVO
43 SAMIR BEŠLIJA OLOVO
44 MIRSAD BEŠO STOLAC
45 ENVER BIĆO GORAŽDE
46 ELMA BILONIĆ TEŠANJ
47 VLADO BOŠNJAK USORA
48 SAMIR BOŠNJAKOVIĆ SREBRENIK
49 AIDA BRAJLOVIĆ CENTAR
50 ALBIN BRČANINOVIĆ ŽIVINICE
51 SENAD BRČIĆ SREBRENIK
52 MUSTAFA BRITVAREVIĆ GRADAČAC
53 DŽANAN BRKIĆ BUSOVAČA
54 SEMIR BRKIĆ BUSOVAČA
55 SAĐIB BULUT VISOKO
56 MIRALEM BULJUBAŠIĆ TEŠANJ
57 MAHIR BUREKOVIĆ FOJNICA
58 REFIK BUREKOVIĆ KISELJAK
59 SENAD CVRČAK TEŠANJ
60 JASMIN ČABRIĆ DOBOJ
61 MIRELA ČAMDŽIĆ SARAJEVO
62 EMINA ČAMDŽIĆ MUMINOVIĆ SARAJEVO
63 AMAR ČATIĆ MOSTAR
64 ENIS ČAUŠ SARAJEVO
65 SABAHUDIN ČEHAJIĆ VISOKO
66 SAUDIN ČELEBIĆ VISOKO
67 ZORAN ČERKEZ STOLAC
68 MIRELA ČOKIĆ ŽIVINICE
69 SELMA ČOKLJAT MOSTAR
70 FARUK ČOLO SARAJEVO
71 ŠEFIK ČORHODŽIĆ TUZLA
72 ALMA ČUSTOVIĆ ILIDŽA
73 BENJAMIN ĆATOVIĆ NOVI GRAD
74 STELA D.ZEČEVIĆ MOSTAR
75 ENVER DEDIĆ ŽIVINICE
76 HARIS DELIĆ ILIDŽA
77 KENAN DELIĆ BUSOVAČA
78 ADMIR DEMIROVIĆ BANOVIĆI
79 HUSO DEMIROVIĆ DOBOJ
80 ALEDINA DRAGOJ GORAŽDE
81 NURIF DRINJAK TUZLA
82 LATIF DRNDA SARAJEVO
83 EMIR DUGALIJA SARAJEVO
84 AHMED DŽAFO MOSTAR
85 DOMINIK DŽAKIĆ ŽIVINICE
86 MUSTAF DŽEMIDŽIĆ GORAŽDE
87 ADMIR DŽIHANOVIĆ ŽIVINICE
88 DŽENAN DŽINIĆ SARAJEVO
89 NAIM ĐELILOVIĆ HADŽIĆI
90 ISMET ĐERZIĆ BANOVIĆI
91 AVDO ĐULIĆ SARAJEVO
92 NEBOJŠA ELEZ SARAJEVO
93 ŠERIF ELMAZOVSKI TRAVNIK
94 HARIS EROVIĆ SARAJEVO
95 SEAD FAZLAGIĆ SARAJEVO
96 SENAD FAZLIĆ MOSTAR
97 ELMIN FEJZIĆ HADŽIĆI
98 MIRALEM FESTIĆ HADŽIĆI
99 MIRSAD FETAHOVIĆ GRADAČAC
100 ŠEFKO FOČIĆ MOSTAR
101 ALMA FORTO GORAŽDE
102 EDIN GABELA FOČA
103 MIRZA GAZIĆ VISOKO
104 ANELA GEC SARAJEVO
105 BENJAMIN GLIBANOVIĆ BANOVIĆI
106 SAŠA GLIGOREVIĆ NOVI GRAD
107 HIDAJETA GORANČIĆ MOSTAR
108 OMER GOSTO MOSTAR
109 SALIH GRAHIĆ DOBOJ
110 EMIR GREBIĆ TEŠANJ
111 DARKO GRUBEŠIĆ NOVI GRAD
112 IBRO GUŠO NOVI GRAD
113 ELDIN HABIBOVIĆ ŽIVINICE
114 HASAN HABIBOVIĆ MAGLAJ
115 LEJLA HABIBOVIĆ GORAŽDE
116 MERSUDIN HAČAMAVIĆ TRAVNIK
117 MIRNES HADŽIĆ TEŠANJ
118 AZIZA HADŽO ILIDŽA
119 BERINA HAJDAREVIĆ BUSOVAČA
120 TAJIB HAJIĆ D.ISTOK
121 MIRSAD HAJRIĆ DOBOJ
122 AMELA HALILOVIĆ TEŠANJ
123 ANES HALILOVIĆ GORAŽDE
124 SALIM HALILOVIĆ KLADANJ
125 TAIB HALILOVIĆ ŽIVINICE
126 SENEDIN HAMZIĆ SARAJEVO
127 MUSTAFA HANKIĆ TEŠANJ
128 MUHAMED HASANČEVIĆ D.ISTOK
129 ERMIN HASIĆ SREBRENIK
130 MELISA HATIBOVIĆ NOVI GRAD
131 JASMIN HAZNADAR GORAŽDE
132 EMIR HERALIĆ MAGLAJ
133 AMELA HINDIJA VISOKO
134 ADIN HODŽIĆ MAGLAJ
135 SANELA HODŽIĆ SARAJEVO
136 SEAD HODŽIĆ TEŠANJ
137 HAJRUDIN HOTIĆ TEŠANJ
138 EMINA HRNJIĆ HADŽIĆI
139 NUSRET HRNJIĆ ŽIVINICE
140 NAIL HRUSTOVIĆ ŽIVINICE
141 MIRHA HUKIĆ ŽIVINICE
142 HALID HUSANOVIĆ GRAČANICA
143 AMRA HUSIĆ ŽIVINICE
144 MINA HUSIĆ BANOVIĆI
145 VEDINA HUSIĆ ILIDŽA
146 DŽENAN HUSKIĆ TEŠANJ
147 IZUDIN HUSKIĆ GRAČANICA
148 REDŽIP IBRELJIĆ FOJNICA
149 AIDA IMAMOVIĆ KISELJAK
150 MUAMER IMAMOVIĆ LUKAVAC
151 SAMIR IMAMOVIĆ LUKAVAC
152 SEAD IVOJEVIĆ NOVI GRAD
153 DARKO JAGNJIĆ ILIDŽA
154 SENAD JAGODIĆ ĐURĐEVIK
155 FADIL JAHIĆ ŽIVINICE
156 AMIR JAKUBOVIĆ TUZLA
157 ELVIS JANJOŠ VAREŠ
158 ZIJAD JARANOVIĆ JABLANICA
159 SALKO JATIĆ TUZLA
160 HARIS JELOVAC MOSTAR
161 JASMIN JUSIĆ TUZLA
162 MEDŽID JUSUFBAŠIĆ TRAVNIK
163 ASIJA KADIĆ VISOKO
164 EMIN KADRIĆ BANOVIĆI
165 EMIN KADRIĆ BANOVIĆI
166 MUHAMEDINA KADRIĆ ILIDŽA
167 AMELA KAHRIMAN NOVI GRAD
168 AMIR KALAJDŽIJA TRAVNIK
169 JASMINA KANCIĆ SREBRENIK
170 DINA KAPETANOVIĆ TUZLA
171 RUSMIRA KAPETANOVIĆ SARAJEVO
172 ANER KARIĆ ILIDŽA
173 ELMIR KARIĆ SARAJEVO
174 ZANA KARIĆ HADŽIĆI
175 ALMIR KERIĆ TEŠANJ
176 RAMIZ KIKANOVIĆ TRAVNIK
177 MIRELA KLIS SARAJEVO
178 EMIN KOMARICA SARAJEVO
179 MELINA KONAKOVIĆ BANOVIĆI
180 DŽENANA KORO SARAJEVO
181 EDIN KOSOVAC SARAJEVO
182 SUAD KRUŠČIĆ MAGLAJ
183 MIRELA KRUŠKIĆ GRAČANICA
184 MURIS KUDIĆ ŽIVINICE
185 NERMIN KUDUMOVIĆ BANOVIĆI
186 BEĆIR LAPENDIĆ ŽIVINICE
187 DIJANA LAUŠ TRAVNIK
188 ALMA LEMEŠ VISOKO
189 MEHMED LEPUZANOVIĆ SARAJEVO
190 EDIN LEVENTA SARAJEVO
191 REDŽO LISICA TRAVNIK
192 VESNA LJUBOVIĆ MOSTAR
193 NEJRA MAHMUTBEGOVIĆ ŽIVINICE
194 SEDIN MAHMUTOVIĆ ILIDŽA
195 SELVIR MAHMUTOVIĆ ŽIVINICE
196 NUSRET MAKAREVIĆ DOBOJ
197 ĐENAN MAKSUMIĆ MOSTAR
198 DARIO MAROŠEVIĆ ŽIVINICE
199 SUDO MASLO HADŽIĆI
200 ALISA MAŠIĆ KLADANJ
201 MATEA MATIJEVIĆ ŽEPČE
202 ADNAN MEDAR ILIDŽA
203 AMIRA MEDARIĆ TEŠANJ
204 GALIB MEHIĆ ŽIVINICE
205 AMEL MEHINOVIĆ DOBOJ
206 SENAD MEHMEDOVIĆ TEŠANJ
207 SEMIR MEKIĆ ILIDŽA
208 EKREM MEMIJA GORAŽDE
209 ENES MERDAN ILIDŽA
210 EDVIN MIRVIĆ GORAŽDE
211 MIRZA MODRIĆ BANOVIĆI
212 SUADA MOSTARLIĆ HADŽIĆI
213 ŠEFIK MOSTARLIĆ BANOVIĆI
214 ESAD MUJAGIĆ DOBOJ
215 MEHO MUJANOVIĆ ŽIVINICE
216 DINO MUJEZINOVIĆ TEŠANJ
217 MEHMED MUJIĆ BANOVIĆI
218 MUSA MUJIĆ KLADANJ
219 VELID MUJIĆ SARAJEVO
220 MUHAMED MUJKANOVIĆ SREBRENIK
221 KEMAL MULAIMOVIĆ TRAVNIK
222 SAFET MULIĆ TRAVNIK
223 MERSUDIN MUMINOVIĆ MAGLAJ
224 SANELA MUMINOVIĆ OLOVO
225 ESAD MUSTAFIĆ TEŠANJ
226 ASMIR NEIMARLIJA NOVI GRAD
227 BRANDIĆ NIKOLA USORA
228 ELVIR NIKŠIĆ SARAJEVO
229 MIDHAT NIŠIĆ ŽIVINICE
230 RAMIZ NOĆAJEVIĆ ŽIVINICE
231 SENADA NOVALIĆ TEŠANJ
232 EDINA NUHANOVIĆ ŽIVINICE
233 AJLA OGRIĆ TEŠANJ
234 EMIR OGRIĆ TEŠANJ
235 SAMIR OKIĆ SREBRENIK
236 NERMIN OMERBAŠIĆ NOVI GRAD
237 ENVER OMERBEGOVIĆ VISOKO
238 NERMINA OMERČEVIĆ DOBOJ
239 RAZIJA OMEROVIĆ MOSTAR
240 AHMET OSMANOVIĆ TUZLA
241 ELVIR OSMANOVIĆ SREBRENIK
242 SUAD OSMANOVIĆ ŽIVINICE
243 AMELA PAŠIĆ VISOKO
244 DENISA PAŠIĆ OLOVO
245 MIJO PERIĆ TRAVNIK
246 MIRZA PIRIĆ BANOVIĆI
247 ZEHRUDIN PIRIĆ KLADANJ
248 OSMAN PIRO SARAJEVO
249 DENIJAL PODGORČEVIĆ BANOVIĆI
250 SENAID PRNJAVORAC TEŠANJ
251 EMIR PUŠKA SARAJEVO
252 HARIS RAVKIĆ SARAJEVO
253 HARIS RAVKIĆ SARAJEVO
254 SENAD RAZIĆ MOSTAR
255 VELIDA RUVIĆ VISOKO
256 IBRAHIM SALATOVIĆ MAGLAJ
257 ANEL SALČINOVIĆ BANOVIĆI
258 ZIJAD SALIHOVIĆ BANOVIĆI
259 AZER SALKIĆ TUZLA
260 MAJDA SALKIĆ MAGLAJ
261 SEMIR SALKIĆ GRADAČAC
262 SENAD SALKIĆ ŽIVINICE
263 SILVANA SALKIĆ ŽIVINICE
264 HASAN SELIMOVIĆ ŽIVINICE
265 NUSRET SELIMOVIĆ LUKAVAC
266 HARUN SINANOVIĆ SREBRENIK
267 SULJO SKULIĆ DOBOJ
268 MUHAMED SMAJIĆ ŽIVINICE
269 SAUDIN SMAJIĆ NOVI TRAVINK
270 ALINA SMAJLOVIĆ VISOKO
271 HAJRUDIN SMAJLOVIĆ TUZLA
272 JUSUF SMAJLOVIĆ SREBRENIK
273 ADMIR SOFTIĆ BANOVIĆI
274 SMAIL SOLO TEŠANJ
275 ADNAN SREBRENICA ILIDŽA
276 ŽELJKO STANIMIROVIĆ OLOVO
277 AMEL STARČEVIĆ SARAJEVO
278 DRAGANA STOJANOVIĆ DOBOJ
279 HARIS STRAHONIĆ SARAJEVO
280 KRISTIJAN SUČIĆ TRAVNIK
281 ADMIR SULJIĆ TEŠANJ
282 SEFER SULJIĆ SREBRENIK
283 EMINA ŠABANOVIĆ ŽIVINICE
284 MUSTAFA ŠABANOVIĆ ŽEPČE
285 ZIJAD ŠABIĆ TUZLA
286 MUAMER ŠALO GORAŽDE
287 NAIDA ŠARIĆ ŽIVINICE
288 AZRA ŠEHIĆ SARAJEVO
289 MELIHA ŠEMIĆ MOSTAR
290 AZRA ŠESTIĆ SARAJEVO
291 ASMIR ŠILJIĆ SREBRENIK
292 HASAN ŠIŠIĆ D.ISTOK
293 SELMIR ŠLJIVIĆ ŽIVINICE
294 ALMIR ŠLJIVO KONJIC
295 ISMIR ŠLJIVO SARAJEVO
296 BELMA ŠUTKOVIĆ NOVI GRAD
297 SENADA TELETOVIĆ SARAJEVO
298 EMIR TERZIĆ STARI GRAD
299 ORHAN TIKVEŠ STOLAC
300 MAHIR TOKMIĆ USORA
301 NERMIN TRUMIĆ ŽIVINICE
302 VIOLETA TURALIĆ TEŠANJ
303 OMER UNKIĆ TEŠANJ
304 ELVIS VEJZOVIĆ KLADANJ
305 ALMA VRANIĆ HADŽIĆI
306 EMIRA VRANIĆ NOVO SARAJEVO
307 MIRZA VRANJ SARAJEVO
308 ELMIR ZEBA SARAJEVO
309 MIRZET ZUGIĆ BANOVIĆI
310 NERMAN ZUKANOVIĆ MOSTAR
311 SAMIR ZUKOVIĆ MOSTAR
312 AMIR ŽDERO NOVI GRAD
313 SAŠA ŽIVANOVIĆ TUZLA
314 JASMINKO ŽUNIĆ NOVI GRAD
315 ENVER ŽUŽO TRAVNIK
Back to top