EURODIESEL BS

Bezsumporno dizelsko gorivo, odnosno proizvod koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima.

Takva vozila pri homologaciji u Europi moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, a dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51.

Gorivo je namijenjeno svim vozilima s dizelskim motorom, zadovoljava sve zahtjeve propisane EN 590, može sadržavati do 7 % volumskog udjela metilnih estera masnih kiselina (FAME).

EUROSUPER BS 95

Bezsumporni bezolovni motorni benzin koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim
svojstvima odgovara istoj vrsti benzina u EU, sukladan je zahtjevima važeće europske norme EN 228. Sadržaj sumpora je do 10 mg/kg.

 Ponuđen je tržištu s ciljem osiguranja pune učinkovitosti najsavremenijih sistema za obradu ispušnih plinova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u ispušnim plinovima.
 

Novo je gorivo prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visokoučinkovite sisteme za obradu ispušnih plinova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V ili za koja je u uputama proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo sukladno europskoj normi EN 228.

EUROSUPER BS 98

Eurosuper BS 98 je visokokvalitetno gorivo sukladno europskoj normi EN 228 za motorne benzine, a koji se od ostalih motornih benzina dostupnih na HIFA benzinskim postajama razlikuje po vrijednosti oktanskog broja.

Radi se o bezolovnom bez sumpornom motornom benzinu najviše oktanske razine (IOB/MOB najmanje 98/88) namijenjenom svim tipovima vozila u čijoj se tehničkoj specifikaciji preporuča korištenje visoko oktanskog motornog benzina, a posebno se to odnosi na motorna vozila novije generacije (motori s visokotlačnim ubrizgavanjem goriva).
 
Zadovoljava zahtjev za ograničenjem tvari u ispušnim plinovima sukladno Euro V zahtjevu.

AUTOPLIN

Ukapljeni naftni plin namijenjen za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje, mješavina je propana i butana. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađe i neugodnih mirisa.

Osim prednosti koje ima s naslova zaštite okoliša i zdravlja ljudi, prednost korištenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost (niža cijena samog goriva, dulji vijek trajanja motora i katalizatora itd.)