Šta je to Hifa Card ?

HIFA CARD je projekad koji Vašoj firmi omogućava kupovinu goriva i ostalog asortimana putem bezgotovinske magnetne kartice i to u okviru HIFA GROUP.

Kako najlakše doći do svoje Hifa Card ?

Najlakši način da dođete u posjed svoje HIFA CARD je takav, što će HIFA CARD doći do Vas. Dovoljno je samo da uredno popunite obrazac za identifikaciju, koji će Vam biti dostavljen poštom.

Opšti uslovi Hifa Card-a

Opšti uslovi poslovanja HIFA CARD (skraćeni naziv za HIFA kartice) zajedno sa ugovorom određuju međusobne odnose između firmi članica grupacije HIFA i njihovih klijenata.  Posjedovanjem HIFA CARD svaki kupac je ovlašten ostvariti kupovinu roba i usluga koje proizilaze iz Opštih uslova poslovanja. U slučaju bilo kakvih promjena definiranih poslovnih odnosa (kao što su: duži rok plaćanja, veći iznos limita, popusti i slično), biti će naknadno definirano aneksom ugovora, a o čemu će kupac biti obaviješten pisanim putem.

PLAĆANJE PUTEM HIFA CARD

Koje su prednosti Hifa Card-a ?

Mogućnost kupovine i korištenja usluga unutar široko rasprostranjene distributivne mreže HIFA GROUP.

Korištenje kartice je jednostavno, a kartica je ujedno optimalno zaštićena od zloupotreba (el. obrada, PIN kod, umrežene veze)

Fakture koje se ispostavljaju svakih 15 dana sadrže zbirno obračunate isporuke preuzete na određenoj podružnici, za dati vremenski period.

ANALIZA VOZNOG PARKA – Projekat HIFA CARD će Vam omogućiti jednostavno i detaljno praćenje potrošnje Vašeg cjelokupnog voznog parka