Velika nagradna igra

Trajanje nagradne igre je od 15.05.2017. do 31.08.2017,na području Federacije BiH.

 

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše kupovinu naftnih derivata i/ili LPG autoplina i/ili ostalih roba u vrijednosti od 20 i više KM za gotovinu, osim osoba zaposlenih u članicama HIFA GROUP kao i najbliži članovi njihovih porodica.

 

Izvlačenje nagrada obavit će se 06.09.2017 (srijeda) pred komisijom sastavljenom od predstavnika firmi organizatora.

Predaju kupona najkasnije izvršiti zaključno sa 31.08.2017 do 00:00 sati.
U nagradnoj igri ne mogu učestvovati uposlenici u HIFA GROUP i članovi njihovih porodica!  U sve nagrade je uračunat PDV.

Imena dobitnika biti će objavljena na web stranicama članica grupacije, prodajnim mjestima HIFA GROUP.

 

Rok objave dobitnih listića 3 dana od izvlačenja.

DRAFT FINAL 2
Back to top