HIFA MJENJAČNICE

Novo u ponudi benzinskih pumpi HIFA d.o.o.

Trenutno na lokaciji benzinske pumpe Mostar.

Uskoro otvaranje Mjenjačnica i na ostalim lokacijama benzinskih pumpi.

Google
Map data ©2022 Imagery ©2022 , CNES / Airbus, Maxar Technologies
Map data ©2022 Imagery ©2022 , CNES / Airbus, Maxar Technologies