Zapošljavanje

Konkurs Za Prijem U Radni Odnos

Konkurs za prijem u radni odnos
PRODAVAČ GORIVA (2) IZVRŠIOCA,

MJESTO RADA:

BENZINSKA PUMPA HIFA d.o.o., Rosulje br.25, Tešanj – 2 izvršioca
KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI SLJEDEĆE USLOVE:

opći uslovi propisani Zakonom o radu FBiH
završena srednja škola
poznavanje rada na računaru
Konkurs ostaje otvoren do 26.04.2021.godine

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati:

na mail eldar.bedak@hifa.ba
ili lično dostaviti na BP HIFA d.o.o. Krndija ,Tešanj-Krndija