Novosti i dešavanja

vijesti, akcije i pogodnosti za naše kupce...

Konkurs za prijem u radni odnos

Referenti za finasijske i računovodstvene poslove

Na osnovu ukazane potrebe HIFA d.o.o. Tešanj raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

  • Referent za finansijske poslove, 2 (dva) izvršioca
  • Referent za knjigovodstvene poslove, 1 (jedan) izvršioc

 

KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI:

-opće uslove propisane Zakonom o radu
-školska sprema VSS ili SSS
-Radno iskustvo poželjno ali nije obavezno

 

Konkurs ostaje otvoren do 20.04.2019. godine

Prijave slati na e-mail: emir@hifa.com.ba, poštom ili predati lično na adresi: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9, 74260 Tešanj

Back to top